Controllers, Models en Views

Dit is het vijfde deel van een serie over de bouw van een nieuwe website op basis van Zend Framework. Kijk in de zijbalk voor de linkjes naar de eerste delen.

Zoals we al eerder hebben gezegd, vormen controllers de tussenlaag tussen het model (waar de logica van de applicatie wordt uitgevoerd) en de views (waar zich de presentatie naar de buitenwereld afspeelt). Er heerst de laatste jaren een consensus in kringen van software architecten dat het het best is om te streven naar skinny controllers and fat models: houd de controllers klein en overzichtelijk, en verplaats zoveel mogelijk code naar de models.

Een nieuwe pagina maken

We wijken even af van onze elesio-applicatie om met een simpel voorbeeld aan te tonen hoe we een nieuwe pagina maken in onze website. Open application/views/scripts/index/index.phtml en plaats onder je bestaande code een linkje:

[codesyntax lang=”html4strict” title=”application/views/scripts/index/index.phtml”]

<p><a href='/index/calculate'>Voer een berekening uit</a></p>

[/codesyntax]

Klik je daar nu op, dan zul je een foutmelding te zien krijgen. Dat gaan we snel verhelpen. Open een command-prompt, navigeer naar je projectmap, en geef dit commando op:

[codesyntax lang=”bash” title=”Command Line”]

php bin/zf.php create action calculate

[/codesyntax]

Als het goed is, zul je de boodschap terugkrijgen dat er code is toegevoegd aan je indexcontroller, en dat er een view script is aangemaakt. Open nu /application/controllers/IndexController.php: daar zie je dat de methode CalculateAction is toegevoegd aan de klasse. En in de map /application/views/scripts/index is een nieuw bestand aangemaakt: calculate.phtml.

Continue reading →