Het putje van het internet

Na alle commotie rondom het ‘pedoblog’ van de PNVD, de partij die seks met kinderen wil legaliseren, was het te verwachten dat zich al snel opnieuw een omstreden club zou aanmelden op het Volkskrantblog. En ja hoor, Michiel Smit, die volgens de rechter een ‘neo-nazi’ genoemd mag worden en die er nogal radicale ideeën omtrent buitenlanders, integratie, immigratie, en de Hollandse volksaard op nahoudt, is nu ook aanwezig in deze kolommen.

En voorspelbaar: opnieuw klinkt de roep om verwijdering en/of verbanning. Ik zal niet verhelen dat we hiermee worstelen. Het Volkskrantblog mag niet het putje van het Nederlandse internet worden. Toen Smit zich meldde, dachten we in eerste instantie nog aan een hoax; er was iets vreemds aan de hand met zijn ip-nummers. Maar later kregen we onomstotelijk bevestiging dat hij het wel degelijk is.

De verleiding is heel groot om de deur dicht te gooien voor Smit, en dus ook voor het pedoblog. Maar voorlopig willen we die verleiding weerstaan. Vanzelfsprekend worden ze nauwlettend gevolgd, om te zien of ze de gebruiksvoorwaarden niet met voeten treden. Maar zolang ze dat niet doen, zouden we onze eigen uitgangspunten verloochenen door ze van het Volkskrantblog te gooien.

Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan: negeren, of in debat gaan. Waar negeren toe leidt, zien we in Vlaanderen, waar het Vlaams Belang dankzij het cordon sanitaire is uitgegroeid tot één van de grootste partijen.  Ik zou zeggen: ga het debat met ze aan: laat zien hoe leeg hun hoofden en hol hun argumenten zijn. Sabel ze neer met woorden. En laat ze niet wegkomen met hun verwerpelijke ideeën.

Het kan best zijn dat we in de nabije toekomst tot de conclusie komen dat ons beleid verkeerd is, en dat we het blog toch moeten dichtgooien voor dit soort clubs. Het risico voor de Volkskrant is vanzelfsprekend de imagoschade die we kunnen oplopen; niet iedereen is in staat een onderscheid te maken tussen de ideeën en het platform; en misschien is dat onderscheid ook wel kunstmatiger dan wij denken.

Fatsoensrakkers

Wie had dat nou ooit gedacht: GeenStijl als pleitbezorger van het burgermansfatsoen en van censuur. Valt me toch een beetje tegen.

GS vindt het een grof schandaal: ‘Dat kan toch niet zomaar, een pedo in de gelederen?’ De makkers van GS zijn wakker geschud door het Nederlands Juridisch Dagblad, dat zich in een anonieme column ook al afvraagt wat ons in godsnaam bezielt.

Over wie hebben we het hier eigenlijk? Over Marthijn Uittenbogaard, bestuurslid van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, die bij het Volkskrant een weblog onderhoudt. Sinds maart overigens al, dus sommige collega’s elders op het internet zijn rijkelijk laat wakker geworden. De populaire benaming voor de PNVD is de ‘pedofielenpartij’, zo genoemd omdat deze partij onder meer seks met kinderen vanaf 12 jaar wettelijk wil toestaan.

Natuurlijk hebben wij ons maanden geleden al afgevraagd of we dit weblog zouden moeten toestaan. Bij dit soort vragen laten wij ons door twee dingen leiden: de Nederlandse wet, en de gebruiksvoorwaarden van het Volkskrantblog.

Over de wet is enige tijd geleden duidelijkheid gekomen. Pogingen om PNVD zelf of haar deelname aan de verkiezingen wettelijk te verbieden, liepen stuk op een rechterlijke uitspraak. Er is geen enkele reden om de PNVD of haar deelname te verbieden, bleek uit dat vonnis. Het is een democratische partij, die in strafrechterlijke noch in civielrechterlijke zin iets te verwijten valt.

We stelden ook vast dat Uittenbogaard zich keurig houdt aan de gebruiksvoorwaarden van het Volkskrantblog. Hij publiceert geen pornografie, laat staan kinderporno.

Moeten wij een partij het recht ontzeggen gebruik te maken van een publiek podium als het Volkskrantblog, alleen omdat we het niet eens zijn met hun standpunten? Sorry, dat is wel erg gemakkelijk.

Ik vind het begrijpelijk, maar wel slap dat Uittenbogaard geen reacties toestaat onder zijn berichten. Ik hoef hier ook niet te betogen dat de meningen van de PNVD niet die van de Volkskrant zijn – integendeel. Maar wij zullen wel proberen te voorkomen dat anderen gaan vertellen welke meningen hier wel en welke niet mogen worden verdedigd. Zolang de wet en de gebruiksvoorwaarden worden geëerbiedigd, mag iedereen hier schrijven wat hij wil.