De twitterrevolutie in Egypte

Mijn nieuwste stukje op de opiniesite van de Volkskrant gaat over de rol van internet en sociale media bij de volkskopstand in Egypte. Belangrijke bron van informatie is Digiactive, een site waarin keurig wordt bijgehouden wat de belangrijkste ontwikkeling zijn in de dynamische wereld van het digitale activisme.

Een commentator onder het verhaal in de Volkskrant wees me terecht terecht. Ik maak nergens de nuance dat zo’n digitale opstand niet gegarandeerd tot een succes leidt. Integendeel, maar al te vaak komt het natuurlijk voor dat het gewoon bloedig wordt neergeslagen. Zie de gebeurtenissen van Iran, 2009. Had natuurlijk in het stuk zelf moeten staan…