Het zwarte gat van de verdwenen data

Databanken zijn net echte banken, ook in de manier waarop ze tenonder gaan. Er wordt de laatste jaren onder systeembeheerders en informatieanalisten veel gesproken over het zogeheten ‘cloud-computing’. Moeilijke term voor het gebruik van online diensten voor de opslag en verwerking van allerlei soorten data. Google Docs is er een voorbeeld van, maar ook het gebruik van Amazon om je website te hosten. De vraag is wat er gebeurt als zo’n dienst het loodje legt. Waar blijven je data? Zijn die veilig? Blijven ze bewaard? We hebben voor databanken nog geen garantieregeling in het leven geroepen zoals voor echte banken, waar je spaargeld tot 100 duizend euro gegarandeerd wordt door de overheid.

De vraag is actueel nu uitgelekt is dat Yahoo wil stoppen met Delicious, de online dienst voor het bewaren, delen en taggen van interessante webpagina’s. The Long Now Blog roept de vraag op hoe veilig de data zijn die wij toevertrouwen aan diensten in de ‘cloud’. Delicious bewijst dat het verstandig is om altijd backups te hebben van belangrijke gegevens die we voor opslag en referentie aan het internet toevertrouwen. Een twitteraar zei: ‘Ik heb echt goudmijnen vol data in Delicious staan en gebruik netwerk erg veel’. Logisch, nadat uitlekte dat Yahoo zou stoppen met de dienst, heb ik zelf ook zo snel mogelijk een backup gemaakt van de duizenden tags en favorieten die ik er heb staan.

Volgens The Long Now is het beroemde Archive Team, dat een paar jaar geleden probeerde de opheffing van Geocities op te vangen door de tienduizenden sites die bij deze Yahoo-dienst waren ondergebracht te archiveren, nu bezig een soortgelijke Herculische taak uit te voeren voor Delicious. Het is natuurlijk de vraag of dat lukt, en of de gebruikers er ook iets aan hebben.

Naarmate de cloud belangrijker wordt in onze werkprocessen, worden we ook kwetsbaarder. Dat wil zeggen: het is bijna onvoorstelbaar, maar stel dat Google failliet gaat. Geen enkel bedrijf heeft het eeuwige leven. Waar blijven je Google Docs, je Google-agenda, en je Gmail-berichten? De data dreigen te verdwijnen, wat natuurlijk rampzalig is, maar heb je alternatieven beschikbaar? Kun je gemakkelijk terug naar een of andere office-variant, of is het mogelijk je data te migreren en over te stappen op een andere dienst? En hoeveel gaat die migratie kosten – en het moeten integreren van nieuwe systemen in je dagelijkse werk?

Let wel, ik bepleit niet dat we de cloud niet meer moeten gebruiken – het is veel te handig om altijd en overal bij je data te kunnen, nog los van de kostenbesparingen die je kunt realiseren. Maar wat ik wel bepleit is een zekere voorzichtigheid.  Zet niet al je geld in op één partij, maar spreid je belangen. Zorg voor een goed backup-systeem – ook van de database die eventueel onder je eigen site ligt, want stel je voor dat je eigen hosting-provider de geest geeft en de eigenaar met de noorderzon verdwijnt. Houd je ogen open voor alternatieven. En wees er snel bij zodra je berichten bereiken van de mogelijkheid dat een deel van de cloud, net dat stukje waar jij je eigen dat hebt staan, aan het oplossen is.

En hiermee is de parallel met echte banken compleet. Geruchten over het dreigende faillissement van een echte bank leidt tot een self-fulfilling prophecy, een run op het spaargeld, waardoor de teloorgang nog wordt versneld. Stel dat het gerucht gaat dat Google wil ophouden met die bodemloze put die YouTube heet – hoe hard gaan we rennen om onze eigen kostbare video’s op Vimeo te zetten?