De twitterrevolutie in Egypte

Mijn nieuwste stukje op de opiniesite van de Volkskrant gaat over de rol van internet en sociale media bij de volkskopstand in Egypte. Belangrijke bron van informatie is Digiactive, een site waarin keurig wordt bijgehouden wat de belangrijkste ontwikkeling zijn in de dynamische wereld van het digitale activisme.

Een commentator onder het verhaal in de Volkskrant wees me terecht terecht. Ik maak nergens de nuance dat zo’n digitale opstand niet gegarandeerd tot een succes leidt. Integendeel, maar al te vaak komt het natuurlijk voor dat het gewoon bloedig wordt neergeslagen. Zie de gebeurtenissen van Iran, 2009. Had natuurlijk in het stuk zelf moeten staan…

2 Comments

  1. Heb net het stuk gelezen waarnaar je refereert. Kan het er in grote lijnen wel mee eens zijn, behalve waar je de technologie aanwijst als bron en oorsprong van westerse overheersing over technologisch minder ver ontwikkelde volkeren en landen. Dat klopt volgens mij feitelijk niet. Het buskruit is in China uitgevonden, net als de zeilboot. Toch heeft het Westen deze twee uitvindingen ingezet om op veel grotere schaal dan China ooit heeft gedaan te expanderen, ja zelfs de wereld te veroveren.
    Naar mijn idee is technologie een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Er dient een economisch, sociaal of religieus motief gevonden te worden om die expansiedrang te rechtvaardigen of omgezet te krijgen in actie.
    Je kunt, analoog aan Clay Shirky, spreken over ‘motive, means and opportunity’. In jouw betoog heb je het vooral over de means, minder over motive en opportunity, terwijl die van minstens evengroot belang zijn.

Comments are closed.