Echte journalistiek: compleet, consistent en overzichtelijk

Toen ik gisteravond de bijlage van de NRC over het regeerakkoord zat door te nemen, moest ik denken aan de recente discussie over de toegevoegde waarde van de journalistiek. Wat kenmerkt nou deze bijlage: het biedt een redelijk compleet overzicht van álle belangrijke punten uit het regeerakkoord, waarbij op een consistente manier zowel een partijpolitieke uitleg wordt gegeven (is VVD, dan wel CDA of PVV winnaar op dit punt) als ook een inhoudelijke analyse wordt gemaakt van het beleid.

Kernbegrippen hierbij zijn dus de combinatie van compleetheid, consistentie en overzichtelijkheid. De fysieke uitingsvorm (een papieren bijlage) doet er niet toe; dit had ook in de vorm van een heel mooie presentatie, een infographic, of een website gepresenteerd kunnen worden. Het gaat me om de inhoud, om die kernbegrippen. Volgens mij ondersteunen die mijn stelling dat de professionele journalistiek een toegevoegde waarde behoudt boven alles wat er aan content op het internet wordt gepubliceerd; hoe belangrijk dat ook is.