Open brief aan Michiel Smit

Geachte heer Smit,

U bent in overtreding van de gebruiksvoorwaarden van het weblog van de Volkskrant. U maakt, niet zo zeer in uw berichten zelf als wel in uw reacties onder diverse berichten propaganda voor uw politieke partij. U mag schrijven over uw politieke denkbeelden, maar geen propaganda maken voor Nieuw Rechts. Omdat dit de eerste keer is, schorsen we u voor een periode van één week.

Wellicht bent u er zich van bewust dat voor eenzelfde overtreding van de gebruiksvoorwaarden het weblog van Marthijn Uittenbogaard, van de ‘pedopartij’ PNVD, voor een periode van twee weken gesloten is. Het verschil in behandeling komt voort uit het feit dat Uittenbogaard niet inging op onze eis om een aantal berichten te verwijderen.

Gegeven de belangstelling van anderen voor uw aanwezigheid hier op het Volkskrantblog, zal ik deze email ook publiceren in een eigen bericht.

Met vriendelijke groet